OVER DEZE WEBSITE

Doel

De publicaties op deze website hebben tot doel een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling: het proces gericht op het creëren van een welvarende, sociaal inclusieve en ecologisch duurzame samenleving. Vijf boeken van verschillende lengtes bespreken en bieden alternatieven voor ons geldsysteem, op winst gericht ondernemen, en de gangbare economische wetenschap. Ze bespreken ook de contouren van een Vierde Weg: een alternatief voor rechtse en linkse ideologie, en de Derde Weg: de combinatie van rechts-economisch en links-sociaal beleid dat momentum kreeg in de jaren 90.

 

Voor wie?

De publicaties zijn voor mensen die ​​graag zouden zien dat de maatschappij de crisis van 2008 achter zich laat en die zich zorgen maken over de huidige toestand van de wereld en het lot van toekomstige generaties. Ook zijn ze voor diegenen die zich beginnen te realiseren dat de beleidsaanbevelingen die voortvloeien uit de reguliere economie geen oplossingen voor de huidige problemen bieden. En de publicaties zijn voor diegenen die er het belang van in zien dat de maatschappij echt begint met de aanpak van de sociale en milieuproblemen.

 

Duurzame ontwikkeling – De Vierde Weg

Het scheppen van een welvarende, sociale en ecologisch duurzame samenleving heet duurzame ontwikkeling. De publicaties op deze website bespreken wat er nodig is voor duurzame ontwikkeling, met inbegrip van een herziening van ons monetaire systeem, een nieuwe economische wetenschap, en nieuwe ondernemingsvormen. Eén van de boeken, The Common Sense Manifesto, bespreekt ook de contouren van een Vierde Weg. De Vierde Weg is gericht op duurzame ontwikkeling, en biedt als zodanig een alternatief voor rechtse en linkse ideologie en de Derde Weg: de combinatie van rechts economisch en links sociaal beleid dat opgeld deed bij de Europese sociaal-democratische partijen in de jaren 90.

 

Deze site bestaat uit vier delen:

1) Algemeen

2) Geld

3) Economische wetenschap

4) Mondiale ontwikkeling

 

Bekijk voor een gedetailleerd overzicht van deze site de site map.