WIE

 

Over de auteur

 

De tekst van en publicaties op deze website zijn geschreven door Frans Doorman, ruraal ontwikkelingssocioloog gepromoveerd aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de ontwikkelingssamenwerking door werk voor diverse adviesbureaus, hogere onderwijsinstellingen, de Nederlandse overheid, de Wereldbank, de Europese Gemeenschap en verschillende organisaties van de Verenigde Naties.

 

Motivering: sociologen en economie

 

Waarom schrijft een socioloog over de economische wetenschap? Antwoord: omdat economie een sociale wetenschap is die een bepaald aspect behandelt van het menselijk gedrag, namelijk de besluitvorming over economische zaken en de gevolgen daarvan. Sociale wetenschappers, met name sociologen, psychologen and anthropologen, hebben theorieën, methoden en instrumenten ontwikkeld die in hoge mate relevant zijn voor het analyseren van besluitvorming, en daarom ook bijzonder relevant zijn voor de economie.

 

Waarom sociale (en andere) wetenschappers zich in de discussie moeten mengen

 

Omdat sociologie en psychologie een betere methodologie hebben ontwikkeld om menselijke besluitvorming te bestuderen dan de economie zijn niet-economische sociale wetenschappers in een betere positie om ​​de economische wetenschap kritisch te analyseren dan de economen zelf. Mede door die gebrekkige methologie zijn economen tot nu toe niet in staat geweest de fundamentele fouten in de manier waarop zij de werkelijkheid onderzoeken bloot te leggen. Laat staan dat zij in staat zijn geweest die wetenschap opnieuw op te bouwen. Weliswaar is er een omvangrijke minderheid die erkent dat de gangbare economie ernstige tekortkomingen vertoont, maar die kritiek beperkt zich over het algemeen tot de dominantie van de neo-klassieke economie in academie en beleid, en het gebrek aan aandacht voor alternatieve  stromingen. Vrijwel geen enkele econoom is zich echter bewust van het basisprobleem van de economische wetenschap: dat hun pogingen de werkelijkheid te willen modelleren noodzakelijkerwijs leiden tot een verwrongen en onjuist beeld van de werkelijkheid. Zolang dat besef niet tot economen doordringt zal de impuls tot verandering van niet-economen moeten komen.