De Vierde Weg:

Het aanpakken van de ecologische, sociale en economische problemen van onze maatschappij.

Een Nieuwe Economische Wetenschap Voor Duurzame Ontwikkeling

Welkom op de website www.new-economics.info – voor een betere toekomst!

 

“De beste actie is diegene die leidt tot het grootste geluk voor het grootste aantal mensen.”

Francis Hutcheson, Ulster-Scots philosopher, 1694-1746

Deze website presenteert voorstellen voor een radicale revisie van de reguliere economische wetenschap en een nieuw monetair systeem, als basis voor duurzame ontwikkeling.

Maakt u zich zorgen over de richting waarin onze wereld zich ontwikkelt? Wat de toekomst zal brengen voor uw kinderen, voor de huidige en komende generaties? Neem dan een minuut voor het bekijken van deze website, die toegang geeft tot een aantal gratis te downloaden publicaties die als doel hebben bij te dragen aan een betere wereld voor mensen vandaag en voor toekomstige generaties. De publicaties beschrijven en analyseren de uitdagingen van de samenleving, leggen uit wat houdt ons ervan weerhoudt die effectief aan te pakken, en wat we daar aan moeten doen.

 

Het probleem

De mensheid wordt geconfronteerd met een reeks problemen die onze toekomst en meer nog, die van toekomstige generaties bedreigen. Klimaatverandering, uitputting van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen, vervuiling, gebrek aan zoet water, verlies van landbouwgrond, economische stagnatie, financiële crises, en sociale en politieke verdeeldheid en onrust bedreigen het levensonderhoud, de gezondheid en zelfs de levens van miljarden mensen.
Tegelijkertijd is er een enorme technologische vooruitgang die de maatschappij steeds meer mogelijkheden geeft om deze problemen aan te pakken. Wetenschap en technologie bieden oplossingen, maar die worden niet toegepast, althans niet op de benodigde schaal. Al die mensen die zich betrokken voelen bij de toekomst van hun dierbaren en van de samenleving als geheel zou zich twee vragen moeten stellen: Waarom is dit zo? En wat kunnen we eraan doen?

 

Oplossingen

Deze website heeft als doel antwoorden te geven op deze vragen. Er wordt geanalyseerd wat de maatschappij er van weerhoudt de oplossingen voor de grote ecologische, economische en sociale uitdagingen te ontwikkelen en toe te passen. En er wordt aangegeven wat voor veranderingen nodig zijn om de toepassing van oplossingen op de vereiste schaal mogelijk te maken. Dit gebeurt door middel van vijf publicaties die gratis gedownload kunnen worden als PDFs.

Meer over deze site hier.

De belangrijkste argumenten van website en publicaties zijn samengevat in tien stellingen.

 

Bekijk voor een gedetailleerd overzicht van wat deze site te bieden heeft de site map.

The Common Sense Manifesto

The Common Sense Manifesto,
ISBN 978-1-105-86437-7